Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce Sečovská Polianka

Program hospodárskeho  a sociálneho rozvoja obce Sečovská Polianka na obdobie 2015 - 2023 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2015 o obecných poplatkoch

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2015 k zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Sečovská Polianka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o miestnej dani z nehnuteľností

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o miestnej dani za ubytovanie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2015 o miestnej dani za psa

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2012
Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011
Všeobecne záväzné nariadenie č.5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 /2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2011
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010
Všeobecne záväzné nariadenie č.3/2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010