Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

Oznámenie o výpočte poplatku za uloženie odpadu na skládku odpadov.

 

Obec Sečovská Polianka v zmysle povinnosti Zákona č.329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je 20,33 % a poplatok pre rok 2019 je vo výške 10€/t za zmesový komunálny odpad a veľkoobjemový odpad platný od 1.3. 2019 do 29.2.2020

Zverejnené: 28.2.2019