Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 

z 27.  apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,

ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES

 

 

 

 

Informačná povinnosť  -  Obec Sečovská Polianka 

 

 

Informačná povinnosť  -  Materská škola Sečovská Polianka