Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Starosta obce Sečovská Polianka : MVDr. Marián Fedor
Mobil : 0905 515 195

 

Zástupca starostu obce: Mgr. Radovan Ceľuch


Poslanci:         Mgr. Radovan Ceľuch

                          Róbert Habura

          Ján Hatala

          Ing. Ján Havran

          Michal Lehončák

          Mgr. Silvia Madarová

          Ing. Mgr. Juraj Novák

          Ing. Vladimír Pavúk

                         Ing. Marián Urban

 

Hlavný kontrolór obce :  Mgr. Vladimír Ištok

 

Komisia finančná a správy majetku

Predseda:       Michal Lehončák

Členovia:         Mgr. Radovan Ceľuch

          Miron Kocan

          Mgr. Ján Hreňo

          Ing. Martina Kačmárová

         Stanislav Kušnír

          Ing. Mgr. Juraj Novák

 

Komisia výstavby a regionálneho rozvoja

Predseda:       Ing. Vladimír Pavúk

Členovia:        Ing. Ján Havran

                          Ing. Marián Urban

         Matej Urban

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu

Predseda:       Mgr. Silvia Madarová

Členovia:         MVDr. Dagmar Fedorová

                           František Goda

                           Róbert Habura

                          Ján Hatala                 

                          Mária Hatalová                       

                          Mgr. Ján Hreňo   

                          Stanislav Kušnír  

         Valéria Makohusová   

         Ing. Peter Tirpák

         Ing. Marián Urban

 

Komisia pre sociálne veci a ochranu majetku

Predseda:       Ing. Marián Urban

Členovia:        JUDr. Iveta Bérešová

         Anna Šoganičová

         Ing. Vladimír Pavúk

         Bc. Jaroslav Balog

         Mgr. Silvia Madarová