Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Výber jazyka

  • Slovensky
  • English
  • Magyar

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Starosta obce Sečovská Polianka :  Michal Urban
Mobil : 0905 515 195

 

Zástupca starostu obce:  JUDr. Iveta Berešová


Poslanci:         JUDr. Iveta Berešová

                           Mgr. Radovan Ceľuch

          Július Farbár

          MVDr. Marián Fedor

          Róbert Habura

          Gabriel  Kohut

          Matúš Kraus

          Mgr. Silvia Madarová

                           Ing. Marián Urban

 

Hlavný kontrolór obce :  Mgr. Vladimír Ištok

 

Komisia pre financie a podnikanie

Predseda:       JUDr. Iveta Berešová

Členovia:         Mgr. Radovan Ceľuch 

                           Anna Ďurková

                           MVDr. Marián Fedor

          Bc. Jaroslav Jakubov 

          Gabriel Kohút

          Stanislav Kušnír

 

Komisia pre výstavbu, územný rozvoj  a správu majetku

Predseda:       Ing. Marián Urban

Členovia:        Mgr. Radovan Ceľuch

                          Róbert Habura

                          Ing. František Jakubov

 

Komisia vzdelávania, kultúry  a športu

Predseda:       Mgr. Silvia Madarová

Členovia:         Róbert Habura

                           Mgr. Ján Hreňo  

                           Matúš Kraus 

                          Stanislav Kušnír                 

                          Valéria Makohusová                       

                          Ján Vaľovčin   

                          Mgr. Daniela Víťazková  

        

Komisia  sociálnych  vecí  a verejného poriadku

Predseda:       Gabriel Kohut

Členovia:        JUDr. Iveta Bérešová

          Róbert Habura

                             Mgr. Silvia Madarová

                             Ondrej Tokár

 

Komisia dopravy a životného prostredia 

Predseda:      Július Farbár

Členovia:        Lukáš Ivanko

                            Gabriel Kohut

                            Matúš Kraus

                          Ivana Pavlíková

                          Mgr. Antónia Polorecká

 

Komisia verejného záujmu

Predseda:     Július Farbár

Členovia:       Mgr. Radovan Ceľuch

                         MVDr. Marián Fedor     

                         Mgr. Silvia Madarová